Lärarnätverk i Borgå

18U10016557

10.11.2020 - 10.11.2020

Anmälningstid: 14.08.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans utrymmen i Borgå - Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 09:00-15:00

Välkommen på lärarnätverksträff den 10.11.2020 klockan 9-15 i Folkhälsanhuset i Borgå!

Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan.

Temat för träffen är: Inkludering och likabehandling

Etnisk mångfald, delaktighet och inkludering i skolan

Hur anpassar vi skolans vardag så att alla kan känna sig inkluderade oberoende av etniskt ursprung? Vi funderar tillsammans på hur vi kan se till att alla elever känner sig delaktiga och inkluderade i skolans aktiviteter, hur vi involverar föräldrarna och hur kommunikationen med familjerna fungerar bäst i en mångkulturell miljö.

Föreläsare är Luca Maurizi, som jobbar med Folkhälsans Hälsa i mångfald projekt i Nyland och Senada Arnautovic, som jobbar med Folkhälsan Hälsa i mångfald projekt i Österbotten. Senada är också kontaktperson för  SENSE – kultursensitiv dialog kring jämställdhet, självbestämmanderätt och sexuell hälsa.

Alla med – på riktigt! För jämställdhet och likabehandling inom fysisk aktivitet

Alla gynnas av motion och rörelse som är anpassad enligt behoven och där deltagarna blir bemötta lika oberoende av kön. Att arbeta med inkludering och jämställdhet främjar positiva upplevelser i samband med idrott och rörelse. Folkhälsans Alla med -material, med fyra kortfilmer och arbetsmaterial, presenteras och vi ger tips för hur skolan kan arbeta vidare med frågorna.

Föreläsare är Karin Storbacka som arbetar med Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott. Hon jobbar mobbningsförebyggande inom idrottsföreningar och -organisationer, och Sara Sundell som är sakkunnig inom jämställdhets- och jämlikhetsarbete på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av att stöda och inspirera skolor och daghem i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Begränsat antal platser, så anmäl dig så fort som möjligt, senast en vecka före till Sophie.Romantschuk@folkhalsan.fi  Meddela samtidigt om eventuella dieter. 

Vi bjuder på morgonkaffe, lunch samt trevlig samvaro. Välkommen! 

Kontaktinformation

Kursstart

10 nov