Samtalsgrupp för närståendevårdare

180K0018479

HT 16.10.2019 - 18.12.2019
VT 08.01.2020 - 08.01.2020

Anmälningstid: 01.08.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Onsdag 13:00-15:00
Visa alla tidpunkter

Vi ordnar en kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård och omsorg. Ibland kan vardagen kännas tung och då är det skönt att få lufta tankar och känslor med personer som är i samma livssituation som du.

Utgående från olika teman pratar vi och utbyter erfarenheter.

Vi utgår från en metod som utarbetats i Sverige och kursen kallas Lyfta tillsammans. Träffarna är fem till antalet och bildar en helhet och därför önskar vi att du deltar på alla träffar. Kursen är avgiftsfri pga extern finansiering.

Kursen leds av två utbildade handledare.

Kursdatum: Onsdagar 16.10, 13.11, 4.12, 18.12.2019 och 8.1.2020 kl. 13.00 - 15.00

Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, Helsingfors

Kontakt/mera information: Maria Hall-Pänttäjä tfn 050-3800922 eller Nina Hongell-Ekholm tfn 050-4306091 eller nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi

Anmälan senast 10.10.2019

Arrangörer: Folkhälsans förbund i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet

Kontaktinformation

Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi

Kursstart

16 okt