Anhöriggrupp i Kyrkslätt

180K0012479

02.09.2019 - 02.12.2019

Anmälningstid: 01.12.2018 00:00 - Fortlöpande
Plats: Övriga platser - Nyland - Kyrkslätt Servicecentral
Adress: Rågränden 3, 02400 Kyrkslätt
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Måndag 13:00-15:00
Onsdag 13:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Mån 02.09.2019 13:00-15:00
Ons 30.10.2019 13:00-15:00
Mån 04.11.2019 13:00-15:00
Mån 02.12.2019 13:00-15:00

Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närståendevårdare i Kyrkslätt.

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning. Vi söker styrka och gemenskap genom trevlig samvaro.

I gruppen för närståendevårdare har vi möjlighet att dela erfaremheter, få nya idéer till vardagen och stöd av varandra i liknande livssituation.

Vi inleder tillsammans med kaffe och delar sedan på oss i två grupper.

Vi samlas en gång per månad måndagar kl. 13.00 - 14.30:

2.9, 30.9, 4.11, 2.12.2019

Träffarna är avgiftsfria

Plats: Kyrkslätts servicecentral, Rågränden 3

Välkommen med, ensam eller tillsammans!

Anmälningar och mer information:

Nylands Minneslots minneshandledare Hanna Strandell tdn 0400-321239, hanna.strandell@espoonmuisti.fi

Folkhälsan handledare: Nina Hongell-Ekholm (närståendevårdargruppen)

Kontaktinformation

Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi

Kursstart

02 sep