AKK-inspiration för hela familjen (Helsingfors)

18K20018483

12.09.2019 - 04.12.2019

Anmälningstid: 21.12.2018 08:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mötas 2:a våningen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Torsdag 17:00-19:00
Onsdag 17:00-19:00
Dölj alla tidpunkter
Tors 12.09.2019 17:00-19:00
Ons 02.10.2019 17:00-19:00
Tors 07.11.2019 17:00-19:00
Ons 04.12.2019 17:00-19:00

Välkomna på AKK-inspiration för hela familjen på Folkhälsan! 

Målgruppen för AKK-träffarna är familjer där det finns barn med behov av stöd i kommunikationen. Alla i familjen är välkomna att delta i träffarna. (AKK är en förkortning av alternativ och kompletterande kommunikation: bilder och tecken som stöd, olika digitala verktyg samt andra förtydligande sätt att kommunicera). 

Programmet är uppdelat i två grupper, en föräldragrupp och en barngrupp (för barnen med behov av stöd i kommunikationen samt syskonen). 

Under träffarna bekantar vi oss med och diskuterar kring olika AKK-metoder, delar erfarenheter, får praktiska tips och idéer och jobbar på att sänka tröskeln att aktivt använda mer AKK i vardagen. I barngruppen bekantar vi oss med AKK genom lek, sång, olika spel och andra aktiviteter. Ni får även med er kommunikationsmaterial hem efter träffarna. 

Rekommenderad ålder för huvudpersonen; barnet som behöver stöd i kommunikationen är 4-7 år. Två syskon per familj kan delta. 

Innan första träffen tar vi kontakt genom ett telefonsamtal och diskuterar närmare kring era behov och informerar om annat ni behöver veta innan vi ses. 

 

Träffarna (inklusive servering) är avgiftsfria. 

 

Arrangör: Språk och samspel på Folkhälsans förbund. 

Kontaktinformation

Annika Nyman
annika.nyman@folkhalsan.fi

Kursstart

12 sep