Hjärnhälsa - på dina fem fingrar

180K0017001

19.09.2024 - 19.09.2024

Anmälningstid: 24.06.2024 00:00 - 16.09.2024 00:00
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 18:00-19:30

VÄLKOMMEN MED BÄSTA
NÄRSTÅENDEVÅRDARE / ÖVRIGA
INTRESSERADE PÅ EN VIRTUELL FÖRELÄSNING

Föreläsning ger dig tips och information om hur du kan förbättra din egen hjärnhälsa.

Hjärnhälsa - på dina fem fingrar
Tid: 19.9.2024 kl. 18.00-19.30

Föreläsare: Gerd Hakalax från Egentlig Finlands Minnesförening

Föreläsningarna sker virtuellt via programmet Zoom.
Önskar du mer information eller hjälp i form av datastöd i
användande av programmet Zoom, vänligen ta kontakt:
Eva Björkqvist 040 516 5679 eller eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi
Viviane Azena 044 788 3772 eller viviane.azena@folkhalsan.fi

Kontaktinformation

Eva Björkqvist
eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi
040-5165679

Sista anmälningsdag

16 sep

Kursstart

19 sep