TRT-gruppledarutbildning

18FM0005004

19.09.2024 - 08.10.2024

Anmälningstid: 20.05.2024 00:00 - 19.08.2024 00:00
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 200,00 €
Tid: Torsdag 12:00-16:00
Onsdag 12:00-16:00
Tisdag 10:00-16:00
Tisdag 12:00-16:00
Dölj alla tidpunkter
Tors 19.09.2024 12:00-16:00
Webbaserad - På distans
Ons 25.09.2024 12:00-16:00
Webbaserad - På distans
Tis 01.10.2024 10:00-16:00
Folkhälsans huvudbyggnad - Arenan
Tis 08.10.2024 12:00-16:00
Webbaserad - På distans

TRT-Teaching Recovery Techniques är en evidensbaserad metod som är utvecklad av Children and War Foundation och vars syfte är att lära barn och ungdomar (8-18 år) att hantera följderna av de trauman de upplevt. TRT är inte terapi, men metoden grundar sig på kognitiv beteendeterapi och syftet är att minska symptom på posttraumatisk stress och hjälpa barnen och de unga att genom olika praktiska övningar lära sig hantera svåra känslor, stress och rädslor.

Gruppledarutbildningen riktar sig till personal som möter barn och unga inom social-och hälsovård, elevvård, skola och ungdomsarbete.

Utbildningen är 16 h och består av tre virtuella träffar med föreläsningar och diskussioner samt en heldagsutbildning på plats i Helsingfors. Eftersom TRT-träffarna med barnen /ungdomarna leds av två gruppledare har de som kommer parvis förtur till utbildningen. Vi rekommenderar att man kommer med ett arbetspar.

Som utbildare fungerar Paula Ala-Käkelä, Britt-Helen Tuomela-Holti och Saija Westerlund-Cook, som alla svarar på frågor om metoden och utbildningen, fornam.efternamn@folkhalsan.fi 

Utbildningen kostar 200 euro och inkluderar föreläsningar, material samt kaffe med tilltugg under heldagsutbildningen. 

Kontaktinformation

Britt-Helen Tuomela-Holti
britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi
044-7881073

Lärare

Britt-Helen Tuomela-Holti

Sista anmälningsdag

19 aug

Kursstart

19 sep