FPA-stödd familjeanpassningskurs för barn med lindrig till medelsvår autismspektrumstörning

20HA0019001

22.04.2024 - 20.09.2024

Anmälningstid: 01.08.2023 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mottagning för barn unga och familjer
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 08:00-16:00
Tisdag 08:00-16:00
Onsdag 08:00-16:00
Torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-16:00
Visa alla tidpunkter

Kursen är avsedd för barn som ska börja skolan och barn i åk 1-6.

Målgruppen är barn med lindrig-medelsvår autismspektrumstörning / Asperger som på grund av sin diagnos har behov av rehabilitering.

Kursen är avsedd för hela familjen; kursbarn, syskon och föräldrar. Under kursveckan ordnas skilt program för kursbarnen, syskonen och föräldrarna, men även gemensamt familjeprogram. Under kursveckan får kursdeltagarna bl.a. mer information om diagnosen, verktyg för vardagen och möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.

Kursperiod:
Total längd 10 dygn
22.04.2024 – 26.4.2024 period vid inrättningen 5 dygn
16.09.2024 – 20.09.2024 period vid inrättningen 5 dygn

Ansökan:
Ansökningarna tas emot av FPA.
Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r.
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r.
Ett B-utlåtande krävs från vårdande läkare.
Blanketterna fås från FPA:s hemsida, se nedan

Mera info och ansökningsblanketter hittar du på FPA:s sidor
www.fpa.fi/sokrehabkurs, sök med kursnumret: 87210

Uppgifter om kursplatsen:
Kursen hålls i Folkhälsans utrymmen på Topeliusgatan 20 i HELSINGFORS.
Övernattningen sker på Hotell Scandic Meilahti, på Topeliusgatan 43, för de familjer som behöver det.

Kontaktinformation

Kursstart

22 apr