Barnkonventionen på daghem

18FM0014007

27.09.2023 - 17.10.2023

Anmälningstid: 19.05.2023 09:00 - 22.09.2023 23:30
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 12:30-14:30
Tisdag 12:30-14:30
Dölj alla tidpunkter
Ons 27.09.2023 12:30-14:30
Ons 04.10.2023 12:30-14:30
Tis 17.10.2023 12:30-14:30

Barnkonventionen på daghem 

Är en processutbildning bestående av tre virtuella träffar på a´2h som ger dig stöd och verktyg för att implementera barnkonventionen i ditt arbete på daghemmet. Under utbildningen presenteras en virtuell plattform som hjälper dig att steg för steg öka barns rättigheter på daghemmet. Plattformen innehåller videofilmer, texter och övningar utvecklade av olika sakkunniga. Innehållet ger dig mer kunskap och insikter i hur du kan arbeta för att barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet på daghemmet och är uppbyggd så att du mellan de olika modulerna kan reflektera och prova på olika övningar med barnen och med kollegiet.
Vi rekommenderar att minst två personer per enhet deltar. Utbildningen är kostnadsfri.

Träff I:  27.9 kl. 12.30-14.30

• Barnkonventionen- grundprinciper och vår barnsyn
• Hur kan vi systematiskt påbörja arbetet för att öka barnets rättigheter på daghemmet?
• Tips på verksamhet och material

Träff II: 4.10. kl. 12.30-14.30

• Allas lika värde och rättigheter
• Barnets bästa
• Inflytande och delaktighet
• Tips på verksamhet och material

Träff III: 17.10 kl. 12.30-14.30

• Rätt till liv och utveckling
• Närgranska vardagssituationer på daghemmet
• Följ upp och utvärdera?
• Tips på verksamhet och material

 

Kontaktinformation

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Sista anmälningsdag

22 sep

Kursstart

27 sep