Barnkonventionen på daghem

18FM0014007

27.09.2023 - 17.10.2023

Registration period: 19.05.2023 09:00 - 22.09.2023 23:30
Place: Web-based - Remotely
Address: 00000 Remotely
Access: There are available spots
Time: Wednesday 12:30-14:30
Tuesday 12:30-14:30
Hide all dates
Wed 27.09.2023 12:30-14:30
Wed 04.10.2023 12:30-14:30
Tue 17.10.2023 12:30-14:30

Barnkonventionen på daghem 

Är en processutbildning bestående av tre virtuella träffar på a´2h som ger dig stöd och verktyg för att implementera barnkonventionen i ditt arbete på daghemmet. Under utbildningen presenteras en virtuell plattform som hjälper dig att steg för steg öka barns rättigheter på daghemmet. Plattformen innehåller videofilmer, texter och övningar utvecklade av olika sakkunniga. Innehållet ger dig mer kunskap och insikter i hur du kan arbeta för att barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet på daghemmet och är uppbyggd så att du mellan de olika modulerna kan reflektera och prova på olika övningar med barnen och med kollegiet.
Vi rekommenderar att minst två personer per enhet deltar. Utbildningen är kostnadsfri.

Träff I:  27.9 kl. 12.30-14.30

• Barnkonventionen- grundprinciper och vår barnsyn
• Hur kan vi systematiskt påbörja arbetet för att öka barnets rättigheter på daghemmet?
• Tips på verksamhet och material

Träff II: 4.10. kl. 12.30-14.30

• Allas lika värde och rättigheter
• Barnets bästa
• Inflytande och delaktighet
• Tips på verksamhet och material

Träff III: 17.10 kl. 12.30-14.30

• Rätt till liv och utveckling
• Närgranska vardagssituationer på daghemmet
• Följ upp och utvärdera?
• Tips på verksamhet och material

 

Contact

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Last sign up date

22 Sep

Course start

27 Sep