Erfarenhetsmentorkurs för närstående- o anhörigvårdare, Ekenäs

180K0012001

16.02.2023 - 20.04.2023

Anmälningstid: 19.01.2023 00:00 - 16.02.2023 00:00
Plats: Folkhälsanhuset Seniora - Grupprum
Adress: Prästängsgatan 14, 10600 Ekenäs
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 10:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Tors 16.02.2023 10:00-15:00
Tors 02.03.2023 10:00-15:00
Tors 16.03.2023 10:00-15:00
Tors 20.04.2023 10:00-15:00

Du som tagit hand om och som vårdat din nära och kära- vill du bli en erfarenhetsmentor?

Varmt välkommen att delta på kursen som ger dig verktyg att fungera som en erfarenhetsmentor för närstående- och anhörigvårdare där din egna erfarenheter kan bli till hjälp och stöd för någon annan i en liknande situation. 

Kursen är avgiftsfri och inkluderar både lunch och kaffe. 

 

Kursens målsättning är att utveckla redskap och färdigheter för dig så att du kan stöda och eventuellt leda  enskilda närstående/anhörigvårdare och/eller grupper. Dina egna erfarenheter och din tysta kunskap tas tillvara och formas till att bli till stöd och hjälp för någon annan som är i en liknande situation. Vi går igenom betydelsen av erfarenhetsmentor rollen och vilka förväntningar och villkor som är kopplade till uppdraget. Du erbjuds även möjlighet, under handledning, att pröva på uppdraget som erfarenhetsmentor. 

 

Vänligen notera att ditt deltagande på kursen inte förbinder dig till något uppdrag, du bestämmer själv om du vill fungera som en stödperson eller om du kanske vill leda en grupp. Och du behöver inte ha fått det kommunala bidraget, för närståendevård, för att räknas som en f.d. anhörig/närståendevårdare.  

Undrar du över något- ta modigt kontakt med Anne Wiik. 

Kontaktinformation

Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772

Sista anmälningsdag

16 feb

Kursstart

16 feb