Lärarnätverksträff i Vasa

18U10018006

03.11.2022 - 03.11.2022

Anmälningstid: 16.11.2021 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - R25
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 09:00-15:00

Varmt välkomna på lärarnätverkstäff i Vasa 3.11 kl. 9-15! Temat i år är medialäskunnighet och välmående i naturen.

Vad är en lärarnätverksträff?
Nätverksträffarna är till för att nätverka med andra lärare, ha en rolig dag tillsammans, njuta av god mat samt få ny inspiration och nya verktyg till skolvardagen. Dagen påbörjas kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00. Deltagandet är kostnadsfritt och Folkhälsan står för morgonkaffe med tilltugg, lunch och eftermiddagskaffe.

Vad är årets tema?
På förmiddagen får vi en presentation av vetenskapskommunikatören Simon Granroth kring medialäskunnighet och får tips om hur man kan föra in det i skolvardagen. På eftermiddagen har vi temat välmående i naturen och får praktiska tips på hur vi använder naturen i skolan, hur naturen gynnar vårt välmående (både vuxna och barn) samt får inspiration av roligt program utomhus.

Hur anmäler man sig?
Anmälan till: julia.lovdahl@folkhalsan.fi 

Anmäl sig senast 27.10.2022


Välkomna! 


Kontaktinformation

Lärare

Julia Lövdahl

Kursstart

03 nov