Mobbningsprevention

18FM0100002

08.09.2022 - 21.09.2022

Anmälningstid: 13.05.2022 09:00 - 05.09.2022 17:00
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 12:00-14:30
Onsdag 12:00-15:00

Hur kan vi förebygga mobbning och jobba normmedvetet inom småbarnspedagogiken?

En vanlig förklaring bland barn är att mobbning beror på att någon är annorlunda. Sociala normer skapas redan i daghem och att inte anpassa sig till dessa normer kan leda till kränkningar och mobbning. Som vuxna behöver vi därför kritiskt granska vårt eget förhållningsätt och de normer som finns i vår verksamhet. Folkhälsan erbjuder nu en utbildning bestående av två dagar för att få redskap för att jobba mera normmedvetet och inkluderande och för att förebygga mobbning inom småbarnspedagogiken.

Del 1: 8.9.2022 kl. 12-14.30

Handlar om mobbning bland småbarn och hur man kan jobba förebyggande i barngruppen. Vi tar fasta på konkreta saker som du som pedagog kan göra för att bygga en trygg grupp och stärka samhörighetskänslan bland barn och vuxna. Under dagen presenteras lekar och övningar som man kan använda sig av i barngruppen.

Del 2: 21.9.2022 kl. 12-15.00

Handlar om vad det innebär att jobba med jämställdhet och jämlikhet på ett normmedvetet sätt, så att alla kan känna sig trygga och inkluderade i verksamheten.  Under dagen talar vi om jämställdhet och jämlikhet, varför det är viktigt att tänka på, och hur vi kan göra i vardagen för att bli mera normmedvetna. Deltagarna får även ta del av material och metoder som är utvecklade för att stöda jämlikhetsarbetet. 

 

Kontaktinformation

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Sista anmälningsdag

05 sep

Kursstart

08 sep