Samfundets höstmöte 2022

01000019012

14.12.2022 - 14.12.2022

Anmälningstid: 01.11.2018 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 18:00-21:00

Samfundets höstmöte hålls onsdagen den 14 december 2022 klockan 18.

Kontaktinformation

Karin Lassenius
karin.lassenius@folkhalsan.fi
04-47885990

Kursstart

14 dec