Ersättande turer

Anmälan till ersättande simgång är bindande.