Mor-och farföräldraträff

20040019496

04.11.2020 - 18.11.2020

Anmälningstid: 01.08.2020 00:00 - Fortlöpande
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 15:00-16:30

Välkomna med på Folkhälsans digitala träffar för mor- och farföräldrar. En kort introduktion av träffens tema följs av samtal och möjlighet att ställa frågor och diskussion. Vi träffas digitalt, vilket innebär att du behöver ha en dator, pekplatta eller smarttelefon för att delta i träffen.

Språkliga svårigheter, 4.11.2020 kl.15-16.30 

Har ditt barnbarn språkliga svårigheter? Språkliga svårigheter kan ta sig uttryck i att barnbarnet har svårt att berätta, att uttrycka sig, att förstå uppmaningar eller otydligt tal. Vill du få mera information om språkliga svårigheter och tips på hur man kan stöda och underlätta för barnen i vardagen så är du välkommen med.

 

Utbrott, 18.11.2020 kl.15-16.30

Har du barnbarn som lätt blir upprört, argt eller ledsen? Vill du lära dig mer hur du kan stöda ditt barnbarn och hur känsloutbrotten kan bemötas, lindras och förebyggas? Under kvällen har du även möjlighet att diskutera med andra i samma situation.

 

Anmälan senast 28.10 (språkliga svårigheter), 11.11 (utbrott)

Monia Åkerberg

044 788 1021, monia.akerberg@folkhalsan.fi

 

Mor-och farföräldraträffarna är kostnadsfria och finansieras av Sundellska stiftelsen

Kontaktinformation

Fredrika Wahrman
fredrika.wahrman@folkhalsan.fi

Kursstart

04 nov