Anhörigcafé för närståendevårdare

18S50116496

14.10.2020 - 09.12.2020

Anmälningstid: 01.09.2020 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset i Kronoby - Folkhälsanhuset i Kronoby
Adress: Herbertsgränd 7D, 68500 Kronoby
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 13:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Ons 14.10.2020 13:00-15:00
Ons 18.11.2020 13:00-15:00
Ons 09.12.2020 13:00-15:00

Välkommen på anhörigträff i Storågården

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation. Vi samtalar och utbyter erfarenheter samt får info om det som är viktigt för oss. Ibland har vi någon gästtalare. Avgift 3 € för kaffe och tilltugg.

Kontaktinformation

Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657

Kursstart

14 okt