Träff för närståendevårdare 3.12 2020

310K0018927

03.12.2020 - 03.12.2020

Anmälningstid: 13.08.2020 00:00 - 03.12.2020 13:00
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 13:00-14:30

Du som har omsorg om en familjemedlem, en vän eller annan närstående som på grund av sjukdom, handikapp eller någon annan särskild orsak inte klarar sig självständigt i livet, välkommen med på vårt Anhörigcafé i Folkhälsans Allaktivitetshus. Du behöver inte ha beviljats stadens/kommunens arvode för att delta i vår verksamhet riktad till närståendevårdare.

Vi träffas en torsdag i månaden kl. 13-14.30, decemberträffen hålls 3.12. Vi pratar, delar tankar och idéer och ibland har vi nån inbjuden gäst. Kaffe/te och tilltugg 2€/person. 

 

Anmäl ditt deltagande på förhand till Annette Hagman 018-527063

Varmt välkommen med!

Kontaktinformation

Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063

Sista anmälningsdag

03 dec

Kursstart

03 dec