Transformativt ledarskap inom idrott

180K0116872

Fortlöpande

Anmälningstid: 15.10.2019 13:00 - Fortlöpande
Plats:
Adress:
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid:

Transformativt ledarskap ger en helhetssyn vad som ingår i tränarens roll. Modellen lämpar sig särskilt bra för tränare inom barn- och ungdomsidrott.

Vill din förening utveckla ledarskapet och reda ut vad det innebär i praktiken? Boka två virtuella tillfällen för tränare, ledare och andra intresserade i din förening! Coaching handlar om mer än utbyte av info mellan tränare och idrottare. Vilka andra delar ingår i ett välfungerande tränarskap? Hur görs det i praktiken?

Vi tar del av transformativt ledarskap - vad är det, vad består det av och hur kan man som tränare använda sig av det i den dagliga verksamheten? 11 punkter som beskriver framgångsrika tränarbeteenden presenteras.

Det är gratis att ordna de två tillfällena men antalet deltagare bör vara minst 10. Rekommendationen är att ordna tillfällena med några dagars eller en veckas mellanrum. Varje tillfälle pågår ca 90 minuter. Info- och diskussionstillfällena sker via videolänk så var och en kan delta därifrån de vill. Sänd e-post till karin.storbacka@folkhalsan.fi så bokar vi in lämpliga datum.

Kontaktinformation

Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309

Kursstart

01 jan