Röris8 inspirationsdag i Ekenäs

18K10018485

02.09.2020 - 02.09.2020

Anmälningstid: 14.08.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Seminarieskolan
Adress: Höijersvägen 2, 10600 Ekenäs
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 25,00 €
Tid: Onsdag 15:30-18:00

Nytt Röris 8 program, kom med och låt dig inspireras!

Folkhälsan vill förmedla vikten av rörelse och framförallt rörelseglädje bland barn. Målgruppen är förskole-, skol- och eftispersonal. Vi inleder med en föreläsning/diskussion kring barn och fysisk aktivtet. Därefter blir det praktisk genomgång av det nya Röris8 rörelseverktyget. Materialet får du givetvis med dig att jobba vidare med i barngruppen. 

Med Friskis&Svettis pausgympaprogram Röris kan du få in rörelse som en aktiv del av skoldagen eller eftis. Röris riktar sig till förskolebarn och elever i åk 1-6.

Inspirationsdagen ordnas den 2.9.2020 kl. 15.30-18 i Seminarieskolan i Ekenäs

Deltagaravgift: 25 euro (inkl. Röris8 verktyget)

Anmäl dig så fort som möjligt (begränsat antal platser) men senast en vecka innan inspirationsdagen till:
linda.hongisto@folkhalsan.fi 

Kontaktinformation

Linda Hongisto
linda.hongisto@folkhalsan.fi
044-7881061

Lärare

Linda Hongisto

Kursstart

02 sep