Kackur, lilla gruppen

B5000007508

13.07.2020 - 24.07.2020

Anmälningstid: 08.06.2020 08:00 - 08.07.2020 23:59
Plats: Kackur simstrand
Adress: Kackurvägen 299, 68570 Larsmo
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 18,00 €
Tid: Måndag 13:00-15:30
Tisdag 13:00-15:30
Onsdag 13:00-15:30
Torsdag 13:00-15:30
Fredag 13:00-15:30
Visa alla tidpunkter

Lilla gruppen är för barn som ännu inte kan simma, som kan simma lite, som simmar några meter och/eller har nybörjarmärket. Utifrån nivån delas barnen sedan in i olika simgrupper. 

Barn som fyller sex år under 2020 och äldre får delta. 

I den här gruppen satsar mycket på vattenvana och att ha kul i vattnet samt övar på att flyta, glida, och simma på mage och rygg. 


Avgiften är 18€/ barn, max 54€/ familj, men ifall någon av föräldrarna är medlem i Folkhälsan är avgiften 15€/ barn, max 45€/ familj.

OBS! I avgiften inkluderas också två valfria simmärken för de barn som vill avlägga dem samt trip och munk på avslutningen. 


Avgiften betalas in till Folkhälsan i Larsmos kontonummer FI72 5567 5520 0108 70 innan simskolan startar. Kvitto på betalningen visas åt ansvariga simläraren första dagen.


OBS! Referensnummer 2503 måste anges i samband med betalningen. 


Det finns 35 platser i varje grupp. Blir en grupp full, kan man anmäla barnet till kölistan. Om platser frigörs, tar vi kontakt med er.


Vi förbehåller oss rätten att vid behov flytta ditt barn från en grupp till en annan ifall vi märker att han/ hon skulle passa bättre i en annan grupp. Vi meddelar er i sådana fall personligen om detta.

Vi hoppas att vi kan genomföra simskolorna som planerat i sommar, men förbehåller oss rätten att göra ändringar i genomförandet av simskolorna utifrån rådande rekommendationer kring coronapandemin. Följande avbokningsvillkor gäller: 
Deltagarna betalar 50 % av avgiften om kursen har kunnat genomföras färre gånger än 50 %. Deltagarna betalar hela avgiften ifall kursen har genomförts 50 % eller flera gånger. Ifall kursen inte kan genomföras återbetalas hela deltagaravgiften.


Barn som i förskolan / skolan har assistent bör ha assistent även i simskolan. Ta i sådana fall kontakt med verksamhetsledaren i samband med anmälan.


Anmälan öppnar 8.6.2020

   

Information kring covid-19 och sommarens simskolor


Utgångspunkten är att simskolan skall vara trygg men framför allt en rolig upplevelse för barnen. Eftersom vi lever i en tid med en pandemi behöver vi ha lite extra regler denna sommar: 

- Du som förälder känner till ifall barnet eller någon annan närstående hör till en riskgrupp. Därför är det bara du som vet om barnet kan delta i sommarsimskolan. 

Endast barn som är friska ska komma till simskolan. Barn med minsta förkylningssymptom bör stanna hemma. Barn som varit sjuka bör ha två symptomfria dagar innan hen återvänder till simskolan.


- En familj som varit på utlandsresa ska följa allmänna rådande direktiv om karantän. (Karantän i 14 dagar innan barnet kan delta i simskola.) 


- Simskolebarnen delas in i mindre grupper och är i samma grupp under hela simskolan. 


- Simskolan kommer att genomföras på ett avgränsat område där maximalt 50 personer får vistas samtidigt. Inga föräldrar får vistas på simskolans område sommaren 2020.
Det finns anvisade platser var du lämnar och var du avhämtar ditt barn. 


- Det är viktigt att de angivna tiderna hålls för att undvika möten mellan grupperna. 


- Handhygienen poängteras extra noggrant i årets simskola. Ditt barn ska tvätta/desinficera  händerna innan de kommer till simskolan och när barnet lämnar simskolan. Under simskolan tvättas/desinficeras händerna vid ankomst, byten mellan lek och simning, före och efter mellanmål, vid avfärd samt efter eventuella toalettbesök.
Påminn ditt barn om att undvika att spruta eller spotta vatten. 


- Påminn ditt barn om att nysa och hosta i armvecket samt att undvika att röra i ansiktet.
Uppmana ditt barn att undvika onödig fysisk kontakt med de andra barnen under lekstunderna. I vattnet är det normalt att simläraren kan röra barnet för att stöda muskelminnet då barnet lär sig simma. 


- Barnen kan inte dela vattenflaska under simskolan utan varje barn behöver en egen namnmärkt vattenflaska med sig. 

 

Vid frågor och funderingar - kontakta verksamhetsledare Mikaela Storbacka, Mikaela.storbacka@nykarleby.fi eller på tfn 050-5963416 

Kontaktinformation

Mikaela Storbacka
mikaela.storbacka@nykarleby.fi
050-5963416

Sista anmälningsdag

08 jul

Kursstart

13 jul