DJUPTRÄSK simskola 2020

G5000007481

06.07.2020 - 17.07.2020

Anmälningstid: 29.05.2020 00:00 - 04.07.2020 23:59
Plats: Djupträsk
Adress: Vassbölevägen 527, 10140 Solberg
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 25,00 €
Tid: Måndag 00:00 - Fredag 23:59
Visa alla tidpunkter

Välkommen på simskola till Djupträsk!

Folkhälsan i Degerby r.f. arrangerar sommarsimskola vid Djupträsk simstrand den 6.-17.7.2020. 

Liksom resten av samhället präglas också simskolan i år av den rådande Covid-19 situationen, men vårt mål är att ordna en trygg, säker, lärorik och rolig simskola även detta år. Vi följer de direktiv som Folkhälsans förbund har gett angående ordnandet av simskolor under rådande omständigheter. Enligt dessa direktiv kommer god handhygien att vara en del av simskolerutinen. Simskoleområdet på stranden kommer att avgränsas från resten av stranden och föräldrarna får inte röra sig på simskoleområdet. Både simskoledeltagare och personal uppmanas stanna hemma med låg tröskel vid eventuella sjukdomssymtom. Simskolegrupperna hålls åtskilda och det är inte tillåtet att byta grupp under simskolans gång. En familj som varit på utlandsresa ska följa allmänna rådande direktiv om karantän, dvs karantän i 14 dagar innan barnet kan delta i simskola. Du som förälder känner till ifall barnet eller någon annan närstående hör till en riskgrupp. Därför är det bara du som vet om barnet kan delta i sommarsimskolan. Med gott samarbete får vi en trygg simskola!

Som simlärare i år fungerar Cecilia Johansson och Julia Karlsson. Sommarens lekledare heter Nicole Kock och Julius Winberg.

Simskolan passar för barn och unga i alla åldrar. Simgrupperna och undervisningen planeras enligt barnens ålder och förkunskaper. De som redan simmar bra deltar t ex i simskolans grupp med tyngdpunkt på simteknik. 

Simskolan kostar 25 euro för Folkhälsans medlemmar och 35 euro för övriga. Medlem kan man bli på sidan https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/ Du får ett välkomstbrev och en skild faktura för medlemsavgiften hemskickad per post. Medlemsavgiften för år 2020 är 10 euro. För att få simskolan till medlemspris bör åtminstone en vårdnadshavare vara Folkhälsanmedlem. 

Simskoleavgiften betalas på Folkhälsan i Degerby r.f. konto FI78 405561 5000 1298. Ange barnets/barnens namn som meddelande då ni betalar. Ta med kvitto över betald avgift till simskolan.

Avbokningsvillkoren för simskolan är följande: Deltagaren skall betala 50% av avgiften ifall kursen har kunnat genomföras färre gånger än 50%. Hela avgiften betalas ifall kursen genomförts minst 50% eller flera gånger. Ifall kursen inte kan genomföras återbetalas avgiften till deltagaren i sin helhet.

Simläraren gör upp gruppindelning och skickar närmar information och tidpunkt för simskolan ca en vecka innan simskolans start.

Anmälan sker på nätet via Folkhälsans kurssystem.
Vid frågor kontakta simskola.degerby@gmail.com eller ring Malin Lindholm (0405295399).

Välkommen med!

Kontaktinformation

Malin Lindholm
malin.k.lindholm@gmail.com
040-5295399

Lärare

Cecilia Johansson, Julia Karlsson

Bilagor

Folkhälsans info om Covid-19 till familjer med barn i simskolan

Sista anmälningsdag

04 jul

Kursstart

06 jul