Virtuell hälsonätverksträff i Nyland

180K0116818

28.05.2020 - 28.05.2020

Anmälningstid: 24.04.2020 09:30 - 27.05.2020 21:00
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 13:00-15:00

Välkommen med på vår virtuella hälsonätverksträff i Nyland!

Folkhälsans hälsonätverk riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i något aktuellt tema. Nätverksträffen är riktad till alla som jobbar i Nyland.


På grund av Covi-19 orndas vårens hälsonätverksträffar som en gemensamträff online, via Zoom. Då du anmält dig till träffen får du via e-post en länk till Zoom-mötet. Nätverksträffen är två timmar och innehåller en kort föreläsning samt möjlighet att utbyta erfarenheter, ställa frågor och ta del av vad som är aktuellt på Folkhälsan. 

Borde man vara orolig?
- Konsten att samtidigt se familjers resurser och ändå misstänka vanvård och omsorgssvikt under Covid-19–pandemin och under efterdyningarna av karantäntiden.

Som föreläsare har vi Katarina Fagerström, sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan. Katarina är familjeterapeut och socialarbetare och är en av de nationella utvecklarna av den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddsarbete. Den systemiska verksamhetsmodellen betonar vikten av att bygga upp förtroendefulla relationer och bättre kontakt med barn och deras föräldrar, men också i förhållande till sammarbetskumpaner och andra professionella. Hon har under de två senaste åren arbetat en dag i veckan som privatpraktiserande familjeterapeut i barnskyddet i Borgå.  

Program
13.00 Aktuellt från Folkhälsan
13.30 Föreläsning av sakkunniga Katarina Fagerström
14.30 Diskussion + aktuellt från Folkhälsan
15.00 Avslutning


Välkommen med!

Kontaktinformation

Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747

Lärare

Malin von Koskull, Petra Turja

Sista anmälningsdag

27 maj

Kursstart

28 maj