Doulaintroduktionsutbildning i Nyland

180K0014798

06.11.2020 - 07.11.2020

Anmälningstid: 19.03.2020 12:45 - 30.10.2020 23:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Fredag 17:00-20:30
Lördag 09:30-16:00

Doulagruppen i Nyland behöver nya aktiva doulor.

Välkommen med på vår introduktionsutbildning där du lär dig mer om vad en doula är och gör och hur det är att fungera som frivillig doula på Folkhälsan. Mer kunskap och färdigheter får du sedan under doulakvällarna som ordnas en gång i månaden i Helsingfors. 

Du kan anmäla ditt intresse här, varefter doulakoordinatorn ringer upp dig för en kort intervju. 

Utbildningen är gratis men vi förutsätter att du har för avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet. Bekanta dig gärna med verksamheten på vår webb: www.folkhalsan.fi/doula

 

Kontaktinformation

Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747

Lärare

Petra Turja

Sista anmälningsdag

30 okt

Kursstart

06 nov