INSTÄLLD UT med lärarna, Åboland

180K0016558

26.03.2020 - 26.03.2020

Anmälningstid: 04.11.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Malms skola
Adress: Parsbyvägen 12, 21600 Pargas
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 14:00-17:00

Välkommen på en inspirerande eftermiddag  kring utomhuspedagogik!

UT med lärarna

 

Folkhälsans förbund rf i Åboland samt Nätverket för utomhuspedagogik I Åboland arrangerar en nätverksträff kring utomhuspedagogik

                  torsdagen den 26 mars klockan 14-17 vid Malms skola, Pargas

  På programmet:

- Vi bekantar oss med skogsområdet nära Malms skola och funderar tillsammans hur området kunde användas i utomhuspedagogiskt syfte

- Pedagogerna i nätverket delar med sig sina erfarenheter och övningar som de tycker har fungerat med eleverna

-  brädspel ute, ett roligt och lärorikt sätt att röra på sig tillsammans utomhus

Dagen är avgiftsfri. Vi bjuder på kaffe och matigt mellanmål.

Anmälan senast en vecka innan träffen till gun.hoikkala@folkhalsan.fi

Kontaktinformation

Gun Hoikkala
gun.hoikkala@folkhalsan.fi

Lärare

Gun Hoikkala

Kursstart

26 mar