Eftis i Karperö

A8000002547

HT 13.08.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 06.06.2021

Anmälningstid: 03.02.2020 00:00 - 20.02.2021 23:59
Plats: Eftis i Karperö
Adress: Jungsundvägen 72, 65610 Korsholm
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 130,00 €
Tid: Torsdag 07:15-17:00

Morgon och eftermiddagsvård för barn från från Karperö, Singsby, Iskmo, Jungsund området i åk 1-2 samt specialbarn. Undantagsvis elever från årsklass 3-4. Öppet mån-fre 7.15-9.00 samt 12-17.

Ansvarig ledare: Erika Sandström 050-4651063. Övrig personal: Johanna Holm, Eija Geisor, Emelie Heir, Iselin Sjoveian, Jenny Hjerpe,  och Johanna Nylund.

Vårt eftis är ett hälsofrämjande eftis.

Avgifterna:
Morrisavgiften är 30 euro.
Eftisavgiften för 1-8 dagar är 55 euro.
Eftisavgift för 9 dagar och uppåt 100 euro.
Vill man ha både eftis och morris är det 130 euro.

Kontaktinformation

Susanne West
susanne.west@folkhalsan.fi
044-0651060

Lärare

Folkhälsans Lärare

Bilagor

Brev inför inskrivningen
Ansökningsblankett

Sista anmälningsdag

20 feb

Kursstart

13 aug