Alla med - på riktigt! Jämlik idrott för barn och unga

180E0014696

11.03.2020 - 11.03.2020

Anmälningstid: 15.10.2019 13:00 - Fortlöpande
Plats: Övriga platser - Österbotten - Nedervetil skidstuga
Adress: Murikvägen 190, 68410 Kronoby
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Onsdag 18:30-21:00

Vill ni ha en idrottsverksamhet för barn och unga där alla har lika möjligheter oberoende av personliga egenskaper som t.ex. kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning eller religion? Kom då med på ett tillfälle om Folkhälsans filmarbetsmaterial om fysisk aktivitet och jämlikhet.

Kortfilmerna handlar om allas möjlighet att vara med, hur man bemöter andra, vilka känslor som anses vara okej att visa, atmosfären inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Ett tillhörande arbetsmaterial ger kunskap och tips för hur man kan arbeta med frågorna som tas upp.

Målet är att ge deltagarna kunskap om utmaningar och hur man kan försöka lösa dem när det kommer till jämställdhet och motion/idrott. Tillfället är tänkt att inspirera till vidare arbete inom idrottsföreningar, skola, daghem eller barn- och ungdomsverksamheten. I filmerna visas konkreta situationer som vi kan stöta på i vår vardag.

När? Tillfället är den 11.3 och pågår kl. 18.30-21.

Var? Nedervetil skidstuga, Murikvägen 190, 68410 Kronoby.

Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott och Folkhälsans sakkunniga inom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt fysisk aktivitet har utvecklat filmerna och arbetsmaterialet.


Kontaktinformation

Lärare

Karin Storbacka

Kursstart

11 mar