Simskola för vuxna med invandrarbakgrund

G2000007480

01.03.2020 - 29.03.2020

Anmälningstid: 06.02.2020 00:00 - Fortlöpande
Plats: Övriga platser - Nyland - Äppelbacken servicecenter
Adress: Tullportsgatan 4, 06100 Borgå
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Söndag 17:00-19:00
Visa alla tidpunkter

En simskola för vuxna med invandrarbakgrund ordnas under våren i samarbete med Borgå stad och Borgå folkakademi på Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå.

Som simskolelärare fungerar Malena Frankenhaeuser.

Tid:  söndagarna 1.3, 8.3, 15.3, 22.3 och 29.3

kl. 17–17.45 för kvinnor och

kl. 18.15–19 för män.

Simskolan är avgiftsfri för deltagarna.

Anmälan och mera information: Cecilia Björkskog på tfn 040 7078 398 eller cecilia.bjorkskog@sipoo.fi.

 

Arrangör: Folkhälsan i Borgå rf.

 

Kontaktinformation

Cecilia Björkskog
cecilia.bjorkskog@sibbo.fi
040-7078398

Kursstart

01 mar