Team nordic trail laktattest

38KN0101001

17.02.2020 - 17.02.2020

Anmälningstid: 01.01.2020 00:00 - 31.05.2020 00:00
Plats: Övriga platser - Österbotten - Botniahallen
Adress: Prostövägen 2, 65610 Korsholm
Tillgång: Det finns inte lediga platser
Kursavgift: 40,00 €
Tid: Måndag 16:30-18:30

Nivåtest löpandes i Botniahallen

Instruktioner till löptest:

Testet går ut på att springa 1 km (2,5 varv runt friidrottsplan) intervaller i angivna pulser och öka tills man uppnått max.

Innan uppvärmning  tar jag laktat(blodprov) av er. Sedan joggar ni 1 varv  i mycket lugn takt och bekantar er med pulsklockan.

Efter den lätta uppvärmningen startar testet med att löpa 1000 m(2,5 varv) i puls 130 (+-10 slag beroende på anvisningar) och därefter ger tid, puls och laktat till mig (om ni känner till att ni har hög puls kan det vara vettigt att börja vid 140 i puls istället för 130 och om ni har extra låg så kan man börja vid 120). Efter det fortsätter ni löpa 200 m (0,5 varv) där ni tar upp pulsen succesivt till nästa nivå, vilket är 10 pulsslag högre än föregående, i jämn takt och lägger igång tiden vid samma start och håller den pulsen (140) i 1000 m (2,5 varv), därefter ger ni tid och laktat till testaren. Testet fortsätter på detta sätt tills vi når den anaeroba tröskeln och om ni känner er motiverade ända till maxansträngning. Fördelen med att fortsätta till max är att vi då även får ett mått på maximala ansträngningen som ni kan jämföra om ni gör testet igen och att ni får ett maximalt syreupptagningsvärde.

Ta med:

- egen pulsklocka som du både kan ta tid med och se pulsen på  samtidigt (meddela ifall du saknar sådan)

- löparutrustning

- lämplig klädsel för dagens väderförhållande

Kontaktinformation

Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782

Sista anmälningsdag

31 maj

Kursstart

17 feb