Konditionssalsträning för närståendevårdare, Jakobstad

18S10200612

09.01.2020 - 09.04.2020

Anmälningstid: 08.01.2020 08:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 25,00 €
Tid: Onsdag 00:00 - Onsdag 23:59

VÄLKOMMEN PÅ KONDITIONSSALSTRÄNING du som är närståendevårdare

Tidpunkt: Torsdagar kl. 9.00-10.00 med start den 9.1

Plats: Östanlid Jakobstad

Avgift: 25€

Vid förfrågan och anmälan kontakta:

Rose Drifell tfn. 044 788 3723, rose.drifell@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Kursstart

09 jan