Anhörigträffar kvällstid i Jakobstad

18S10200602

27.01.2020 - 18.05.2020

Anmälningstid: 08.01.2020 20:00 - Fortlöpande
Plats: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Måndag 18:30-21:00
Visa alla tidpunkter

Välkommen på anhörigträffar i Jakobstad
Träffarna ordnas kvällstid och riktar sig till både närståendevårdaren och den hen har omsorg om.
Vi träffas på måndagar en gång per månad: 
27.1, 24.2, 23.3, 27.4 och 18.5 kl. 18.30.

Platsen kan variera men inleds den 27.1 på Östanlid, Friska Tags utrymme vån.6.

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation; vi avnjuter kaffe tillsammans, samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får ibland besök av någon gästtalare. Träffarna arrangeras av Folkhälsans Förbund, ledare är Monca Bergdal.

Avgift: 5€/gång. Viss tilläggskostnad kan tillkomma beroende på program.

Anmäl deltagande via sms till  Brita Strand ( januari) tfn. 050 3652946 därefter till Monica Bergdal tfn.050-344 4695 fredagen innan varje träff.

Verksamheten är STEA finansierad.

VARMT VÄLKOMNA MED!

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Kursstart

27 jan