Yrkesexamen i massage - Norrvalla

38NF0100480

HT 01.06.2020 - 01.06.2020
VT 28.05.2021 - 28.05.2021

Anmälningstid: 01.05.2020 08:45 - 02.08.2020 23:59
Plats: Norrvalla - Massörsklassen
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: HT 450,00 € / VT 450,00 €
Tid: Fredag 00:00 - Fredag 23:59

Förlängd ansökningstid till 2.8.2020

Tilläggsurval 11.8.2020 (Begränsat antal platser)

För vem?
Du ska ha fyllt 18 år och ha en grundutbildning (grundskola eller motsvarande). För studierna sammanställs en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) där motsvarande tidigare avlagda kurser beaktas.

Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier. Närstudierna sker i första hand måndag-onsdag och distansstudierna torsdag-fredag.

Utbildning på arbetsplats ingår som en del av studierna.

Vad ingår i utbildningen?
Du läser ämnen som bl.a. undersöknings-, behandlings- och kommunikationsmetodik samt naturvetenskapliga ämnen så som anatomi och fysiologi.
Examentillfällena består av två obligatoriska examensdelar och två valfriaexamensdelar och för examensprocessen sammanställs en personlig examensplan (PEP).

Obligatoriska delar

 • Främjande av hälsan och funktionsförmågan hos patienter med problem i stöd- och rörelseorganen
 • Arbete som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen

Valbara delar

 • Upprätthållande och främjande av vätskecirkulationen i kroppen
 • Massage av en äldre patient
 • Förebyggande av folksjukdomar i massörsarbetet
 • Främjande av rörligheten i extremiteterna

Har du en tidigare examen från någon av följande:

 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen
 • yrkesexamen i idrott och träning
 • yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda
 • yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

kan du söka erkännande av kunnande för högst 25kp för tidigare visat kunnande i studiehelheterna.

Läs mer på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4556441/reformi/tiedot

Vad kostar utbildningen?
Du betalar en terminsavgift på 450 euro (1 rat på höstterminen och 1 rat på vårterminen) samt studiematerial för ca 250–300 euro.

Datumplan
Urvalsprov 11.8.2020
Studietid 17.8.2020- 28.5.2021 (1.6.2020-28.5.2021)
Sommarlov juli/2020
Höstlov vecka 42/2020
Sportlov vecka 9/2021

Strukturskiss
Strukturen för utbildningsprogrammet är att uppnå målet med examen på två (2) terminer. Men alla följer sin egen PUK.

Instuderingsmaterial fås via länken nedan!
https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=404

Ansök till utbildningen genom att klicka på "Boka" knappen nedan!

Kontaktinformation

Nikita Korsström
nikita.korsstrom@folkhalsan.fi
040-8673237

Lärare

David Fred, Niina Fred

Sista anmälningsdag

02 aug

Kursstart

01 jun