Mentaltränarutbildning modul 1 av 4 . Norrvalla 2020-2022

38NF0100504

HT 14.09.2020 - 15.12.2020
VT 11.01.2021 - 12.01.2021

Anmälningstid: 02.12.2019 00:00 - 18.09.2020 23:59
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: HT 445,00 € / VT 445,00 €
Tid: Måndag 09:00-17:00
Tisdag 09:00-17:00
Visa alla tidpunkter

Hitta dig själv genom mental träning

Välkommen till delkurs 1 i utbildning till mental tränare. Kursen ”Hitta dig själv genom mental träning” vänder sig till dig som vill arbeta med dig själv för att hitta en mer meningsfullhet, balans och harmoni i ditt liv. Utbildningen vänder sig också till dig som vill växa och utvecklas på det personliga planet.

Delkurs 1 är första delen av fyra i utbildningen till mental tränare. Under delkurs 1 får du en möjlighet att utforska dig själv och vad som är viktigt och värdefullt för dig i ditt liv. Du får under kursens gång utvärdera vad som är meningsfullt för dig i din relation till dig själv och andra. Vi kommer att gå igenom hur du på ett bättre sätt kan ta ansvar i ditt liv, göra de beslut du känner att du behöver göra och sedan proaktivt agera på ett för dig meningsfullt sätt. Vi kommer att gå igenom många olika teorier, metoder och övningar, som kan hjälpa dig med din personliga utveckling. Du kommer förhoppningsvis att bli mera medveten om hur det du gått igenom i livet har format dig till den du är idag. När du fått den medvetenheten finns det möjlighet att genom övning, träning, tillämpning och praktisering förändra det du vill förändra i ditt liv. Detta innebär att du på ett mera medvetet sätt kan välja hur du vill gå vidare i livet, vad du väljer att göra idag och i framtiden och på vilket sätt du vill förhålla dig till dig själv och andra. Syftet med delkurs 1 Den här delkursen syftar alltså till att ge dig kunskap, medvetenhet och insikter, samt verktyg och redskap som gör att du bättre förstår dig själv och andra.

Vad hindrar dig idag från att hitta dig själv?

• Kanske tankar kring vem jag är egentligen? • Att visa sårbarhet tyder på svaghet? • Min självmedkänsla är i botten? • Jag går emot mina egna värderingar utan att veta om det? • Jag får inte mina behov tillgodosedda? • Jag känner inte njutning, lycka, glädje och förnöjsamhet i livet? • Jag har ett mindset som arbetar emot mig? • Jag upplever att mina styrkor och resurser inte räcker till? Genom teoretisk grund och praktiska övningar kan vi under den här delkursen hjälpa dig att öppna upp medvetenheten och förståelsen för hur olika livserfarenheter skapar livsmönster som ibland kan hindra dig från att leva ett för dig meningsfullt liv. När du blir medveten om detta har du möjlighet att med hjälp av övning och träning övervinna de hinder som finns i ditt liv.
Här följer en lista på delområden vi kommer att beröra under delkurs 1: • Vem är jag? • Det inre barnet • Sårbarhet • Medkänsla (Compassion) • Delpersonligheter • Viljan • Värderingar • Behov • Lycka • Tacksamhet • Mindset • Våra livsmönster (passiv-aggressiv?) • Styrkor • Lilla hjärnmodellen

Närstudier på Norrvalla och Solvalla Det krävs inga förhandskunskaper, kursen är till för dig som vill bli mental tränare eller få det som extra kompetens i din verksamhet. Utbildningen till mental tränare riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.

Utbildningen genomförs via 10 närstudiedagar per delkurs. Varje modul omfattar två dagar. Hela delkurs 1 bygger på ett upplevelsebaserat lärande. Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår både dig
själv och andra. Utöver närstudiedagarna tillkommer litteraturstudier och arbetsuppgifter på egenhand.
Norrvalla delkurs 1: 

14-15.09.2020

05-06.10.2020

09-10.11.2020

14-15.12.2020

11-12.1.2021

Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-17. Minst 12 st. och max 20 st. studeranden/ort

Investering: 890 €

Förslag till kurslitteratur – Delkurs 1:

Bengt Aspfors (2020) – ”Arbetsbok – Delkurs 1” (obligatorisk)

Sara Hammarkrantz (2014) – ”Lycka på fullt allvar – en introduktion till positiv psykologi”

Carol S. Dweck (2017) – ”Mindset: du blir vad du tänker” (obligatorisk)

John Bradshaw (2000) – ”Frigör barnet inom dig”

Roberto Assagioli (2011) – ”Om viljan”

Piero Ferrucci (2000) – ”Bli den du är”

Hal och Sidra Stone (1992) – ”Omfamna ditt inre”

Jeffrey E. Young (2010) – ”Lev som du vill och inte som du lärt dig” (obligatorisk)

Johan Cullberg (2006) – ”Kris och utveckling”

Brené Brown (2015 och 2016) – ”Mod att vara sårbar: i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete” alternativt ”Resa sig stark”

Anders Engquist (2013) – ”Att växa som vuxen – nya perspektiv på dig själv och andra”

Linus Jonkman (2014) – ”Introvert – den tysta revolutionen”

Daniel Kahneman (2014) – ”Tänka, snabbt och långsamt”

Agneta Lagercrantz (2014) – ”Självmedkänsla: hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra”

Patricia Tudor-Sandahl (2018) – ”Ökad livsglädje genom tacksamhet: reflektera, anteckna & fördjupa din vardag” alt. Robert Emmons (2007) – ”Tack! Tacksamhetens filosofi”

 

Utbildare: Bengt Aspfors Bengts CV: Utbildad naprapat och massör och har arbetat inom den fysikaliska vården över 30 år. Bengt är utbildad Licensierad mental tränare vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro (SLH), Certifierad hypnoterapeut från Hypnosis Motivation Institute i Los Angeles, Certifierad NLP trainer enligt INLPO och Finska NLP
Förbundet, psykodramatiker (Yrkeshögskolan Novia, samt inom ramen för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling), EFT advanced practitioner vid HMI, samt professionell coach. Förutom dessa har Bengt också utbildat sig inom voice dialogue vid Kronoby Folkhögskola, Non-Violent Communication vid Yrkeshögskolan Novia och mindfulness vid Sverigehälsan och SLH. Bengt är dessutom utbildad elittränare inom friidrott. Idag arbetar Bengt främst som utbildare inom ämnesområden som är kopplade till mental träning (mental träning, hypnos, NLP, EFT osv.).
Kontaktinformation

Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782

Lärare

Bengt Aspfors

Sista anmälningsdag

18 sep

Kursstart

14 sep