PAUSAD! Träffar för närståendevårdare

310K0018637

06.02.2020 - 14.05.2020

Anmälningstid: 06.09.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 13:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Tors 06.02.2020 13:00-15:00
Tors 05.03.2020 13:00-15:00
Tors 02.04.2020 13:00-15:00
Tors 14.05.2020 13:00-15:00

Du som har omsorg om en familjemedlem, en vän eller annan närstående som på grund av sjukdom, handikapp eller någon annan särskild orsak inte klarar sig självständigt i livet, kom med på våra träffar i Folkhälsans Allaktivitetshus. 

Vi träffas en torsdag i månaden kl. 13-15. Vi pratar och fikar och ibland har vi nån inbjuden gäst.

Vårterminens datum är: 6/2, 5/3, 2/4, 14/5.

Ingen förhandsanmälan. Ingen deltagaravgift.

Varmt välkommen med!

Kontaktinformation

Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063

Kursstart

06 feb