Att bli förälder - en familjeförberedelsekurs

180K0019519

24.10.2019 - 28.11.2019

Anmälningstid: 01.08.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00
Plats: Åbo svenska arbetarinstitut
Adress: Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Torsdag 18:00-20:15
Visa alla tidpunkter

Välkommen med på föräldraförberedelsekurs i Åbo!

Under år 2019 ordnar Åbo svenska arbetarinstitut föräldraförberedelsekurser på svenska i Åbo i samarbete med Folkhälsans förbund och Åbo svenska församling.

Kurserna erbjuder en möjlighet för blivande föräldrar att träffa andra i samma livssituation och att diskutera och förbereda sig inför föräldraskapet. I grupperna samtalar vi om graviditet, förlossning, föräldraskap, babyvård, relationer samt om vad en liten baby och dess förälder / föräldrar behöver för att må bra. Kursen består av sex träffar under graviditeten och en träff då alla i gruppen fått sin baby.

Årets tredje kurs startar torsdagen den 24 oktober 2019. Föräldragruppen är främst avsedd för dem som väntar sitt första barn och kursen lämpar sig bäst för dem som har beräknad tid för födsel i december 2019 eller januari, februari 2020. Kursen avslutas med en efterträff då alla hunnit bli föräldrar.

Som kursledare fungerar Lisa Holm Rinne, barnmorska på ÅUCS och amningssakkunnig; Liisa Jungar, doulakoordinator på Folkhälsan, ped.mag, och sexualrådgivare; Maria Wikstedt, präst i Åbo svenska församling och Jånna Koivunen, barnledare i Åbo svenska församling.

Vi träffas i Åbo svenska arbetarinstituts utrymmen på adressen Kaskisgatan 5, 20700 Åbo, 4 vån. Rum 405.

Kursavgiften är 27 euro per deltagare men vid behov kan deltagarna ansöka om bidrag för att täcka kursavgiften. Vänligen kontakta Liisa Jungar på e-postadressen liisa.jungar@folkhalsan.fi eller ring numret 044 488 3078 för mer information gällande eventuella bidragsansökningar.

Anmäl dig via Åbo svenska arbetarinstituts hemsida:
https://opistopalvelut.fi/abo/course.php?l=sv&t=2408

Välkommen med!

Kontaktinformation

Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
044-4883078

Sista anmälningsdag

01 dec

Kursstart

24 okt