INSTÄLLD TILLSVIDARE Anhöriggrupp i Kyrkslätt

180K0013479

03.02.2020 - 18.05.2020

Anmälningstid: 15.10.2019 13:00 - Fortlöpande
Plats: Övriga platser - Nyland - Kyrkslätt Servicecentral
Adress: Rågränden 3, 02400 Kyrkslätt
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Måndag 12:00-13:30
Dölj alla tidpunkter
Mån 03.02.2020 12:00-13:30
Mån 02.03.2020 12:00-13:30
Mån 27.04.2020 12:00-13:30
Mån 18.05.2020 12:00-13:30

Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närståendevårdare i Kyrkslätt.

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning. Vi söker styrka och gemenskap genom trevlig samvaro.

I gruppen för närståendevårdare har vi möjlighet att dela erfaremheter, få nya idéer till vardagen och stöd av varandra i liknande livssituation.

Vi inleder tillsammans med kaffe och delar sedan på oss i två grupper.

Vi samlas en gång per månad måndagar kl. 12.00-13.30

3.2, 2.3, 30.3, 27.4, 18.5.2020

Träffarna är avgiftsfria

Plats: Kyrkslätts servicecentral, Rågränden 3

Välkommen med, ensam eller tillsammans!

Anmälningar och mer information:

Nylands Minneslots minneshandledare Hanna Strandell tdn 0400-321239, hanna.strandell@espoonmuisti.fi

Folkhälsan handledare: Nina Hongell-Ekholm (närståendevårdargruppen)

Kontaktinformation

Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi

Kursstart

03 feb