Anhöriggrupp i Kyrkslätt

180K0012479

14.09.2020 - 14.12.2020

Anmälningstid: 01.08.2020 13:00 - Fortlöpande
Plats: Övriga platser - Nyland - Kyrkslätt Servicecentral
Adress: Rågränden 3, 02400 Kyrkslätt
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Måndag 13:00-14:30
Dölj alla tidpunkter
Mån 14.09.2020 13:00-14:30
Mån 12.10.2020 13:00-14:30
Mån 09.11.2020 13:00-14:30
Mån 14.12.2020 13:00-14:30

Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närståendevårdare i Kyrkslätt.

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning. Vi söker styrka och gemenskap genom trevlig samvaro.

I gruppen för närståendevårdare har vi möjlighet att dela erfaremheter, få nya idéer till vardagen och stöd av varandra i liknande livssituation.

Vi inleder tillsammans med kaffe och delar sedan på oss i två grupper.

Vi samlas en gång per månad måndagar kl. 13.00 - 14.30

14.9, 12.10, 9.11, 14.12.2020

Träffarna är avgiftsfria

Plats: Kyrkslätts servicecentral, Rågränden 3

Välkommen med, ensam eller tillsammans!

Anmälningar och mer information:

Nylands Minneslots minneshandledare Hanna Strandell tdn 0400-321239, hanna.strandell@espoonmuisti.fi

Folkhälsan handledare: Nina Hongell-Ekholm (närståendevårdargruppen)

Vi beaktar THL:s rekommendationer om säkerhetsavstånd och hygienföreskrifter.

Kontaktinformation

Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi

Kursstart

14 sep