Alla med – på riktigt! Jämlik idrott för barn och unga (Helsingfors)

180E0018483

24.10.2019 - 24.10.2019

Anmälningstid: 19.08.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Föreläsningssalen
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Torsdag 17:30-20:30

Kom med på lanseringsturnén av Folkhälsans nya filmarbetsmaterial om fysisk aktivitet och jämlikhet. Tillfället är för alla som vill ha en idrottsverksamhet för barn och unga där alla har lika möjligheter oberoende av t.ex. kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller andra personliga egenskaper.
Kortfilmerna behandlar teman om delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Ett tillhörande arbetsmaterial ger redskap och tips för hur man kan arbeta vidare med frågorna.
Tillställningen och materialet är gratis. Deltagarna får dessutom möjlighet att fortsätta det konkreta arbetet inom idrottsföreningen tillsammans med projektet På samma linje eller inom skolan tillsammans med Folkhälsan.

VAR? Folkhälsanhuset i Brunakärr, (Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors). Under kvällen bjuder vi på kaffe/te och tilltugg.

NÄR? 24.10 kl. 17.30-20.30.

Anmäl dig och/eller flera via den här länken: https://www.lyyti.fi/reg/Alla_med__pa_riktigt_3025

För att försäkra dig om servering vänligen anmäl dig senast en vecka innan evenemanget. Uppmuntra gärna flera från din förening eller arbetsgemenskap att komma med!


Projektet På samma linje arbetar för att öka kompetensen inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet på idrottsfältet samt erbjuder utbildning och stöd i dessa frågor. 
Projektet Trygga relationer inom idrott och Folkhälsans sakkunniga inom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt fysisk aktivitet har utvecklat filmerna och arbetsmaterialet.

Kontaktinformation

Lärare

Karin Storbacka

Kursstart

24 okt