ANHÖRIGTRÄFFAR kvällstid i Jakobstad

18S10200559

26.08.2019 - 16.12.2019

Anmälningstid: 26.06.2019 10:00 - Fortlöpande
Plats: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Ingen avgift
Tid: Måndag 18:30-20:30
Visa alla tidpunkter

Välkommen på anhörigträffar i Jakobstad
Träffarna ordnas kvällstid och riktar sig till både närståendevårdaren och den hen har omsorg om.
Vi träffas på måndagar en gång per månad: 
26.8, 23.9, 14.10, 18.11 och 16.12 kl. 18.30.

Platsen är på Östanlid, Friska Tags utrymme, 6 våningen.

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation; vi avnjuter kaffe tillsammans, samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får ibland besök av någon gästtalare. Träffarna arrangeras av Folkhälsans Förbund, ledare är Monca Bergdal.

Avgift: 5€/gång. Viss tilläggskostnad kan tillkomma beroende på program.

Anmäl deltagande gärna via sms till Monica Bergdal tfn.050-344 4695 fredagen innan varje träff.

Verksamheten är STEA finansierad.

VARMT VÄLKOMNA MED!

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Lärare

Monica Bergdal

Kursstart

26 aug