ANHÖRIGCAFÉ i Karleby

18S10200556

04.09.2019 - 04.12.2019

Anmälningstid: 26.06.2019 09:00 - Fortlöpande
Plats: Emeliehemmet
Adress: Sjukhusgatan 11, 67100 Karleby
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Onsdag 13:00-15:00
Onsdag 12:00-14:00
Dölj alla tidpunkter
Ons 04.09.2019 13:00-15:00
Ons 02.10.2019 13:00-15:00
Ons 06.11.2019 13:00-15:00
Ons 04.12.2019 12:00-14:00

Välkommen på anhörigcafé i Karleby 
Vi träffas en gång per månad följande onsdagar:
4.9, 2.10, 6.11 och 4.12 kl. 13-15

Platsen är på Emeliehemmet.
Obs! 4.12 kl.12.00 på Kyrkbackens församlingshem.

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation, vi samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information om det som är viktigt för oss. Ibland har vi någon gästtalare. 

Alla som upplever sig vara närståendevårdare är välkommen med, oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd.

Ingen förhandsanmälan behövs, kom när det passar!

Med er på träffarna är Monica Bergdal tfn.050-344 4695, monica.bergdal@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

 

 

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Lärare

Monica Bergdal

Kursstart

04 sep