Fortbildande nätverksträff för gruppledare, Vasa

0014588

11.09.2019 - 11.09.2019

Anmälningstid: 18.06.2019 00:00 - 30.08.2019 17:00
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Ingen avgift
Tid: Onsdag 11:30-16:00

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är utbildad Föräldraskapet främst gruppledare eller gruppledare för reflektiva föräldragrupper

Program:

11.30         Lunch
12.15         Inledning med presentationsrunda och aktuella ärenden
13.00         Mentalisering och hälsofrämjande – hur hänger de ihop?  

  • Erfarenheter från att jobba med familjer på Vanaja fängelses familjeavdelning.
  • Presentation av den kommande handboken Barnet i fokus (Lapsi Mielessä) för att leda grupper för familjer med barn i lekåldern.

14.00         Kaffepaus

14.30         Erfarenhetsutbyte av att leda grupper och av att jobba utgående från ett reflektivt förhållningssätt

15.30         Diskussion och utvärdering av dagen

 

Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på kaffe och lunch.

Ta gärna kontakt om du vill veta mera.

Hjärtligt välkommen!

Kontaktinformation

Ulrika Vestergård-Denward
ulrika.vestergard@folkhalsan.fi
044-7881090

Lärare

Malin von Koskull, Ulrika Vestergård-Denward

Bilagor

Programmet

Sista anmälningsdag

30 aug

Kursstart

11 sep