Hälsonätverksträff i Åbo 23.9.2019

180K0014479

23.09.2019 - 23.09.2019

Anmälningstid: 10.06.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Hus Lindman
Adress: Biskopsgatan 15, 20500 Åbo
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Ingen avgift
Tid: Måndag 11:00-16:00

Välkommen med på hälsonätverksträff! i Åbo

Folkhälsans hälsonätverk riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Även frivilliga som bemöter samma målgrupp är välkomna med. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i något aktuellt tema. Nätverksträffen i Åbo är riktat till alla som arbetar i Åboland.

Under hälsonätverksträffen i september får deltagarna ta del av två föreläsningar. Psykolog Sabina Westerbäck föreläser om bemötandet av klienter med symptom av förlossningsdepression och Ghita Johansson (YH idrottsinstruktör, sensomotorisk reflexpedagog och babyberöringsutbildare) och Malin von Koskull (spec. sjukskötare, sakkunnig i hälsofrämjande familjearbete) talar om babyberöring som ett sätt att stärka tidigt föräldraskap.

Info om föreläsningarna

Förlossningsdepression – vem drabbas och hur ska jag bäst bemöta dem? Det finns likartade upplevelser i de familjer där mamman blivit deprimerad, vilket kan hjälpa dig känna igen dem. Vi går igenom hur mammans depression kan komma att påverka anknytningen till barnet och depressionens långtgående följder för barnets utveckling.

Babyberöring är ett sätt att stärka tidigt föräldraskap genom kärleksfull beröring och reflektion. Du får lära dig mera om hur du kan använda babyberöring i arbetet med familjer. Vi prövar på några babyberöringsövningar som är enkla att använda i vardagen.

Program
11.00 - 11.45: Lunch
11.45 - 12:15: Presentationsrunda och aktuellt i kommunerna
12:15 – 13:45 Föreläsning: Att bemöta klienter med symptom av förlossningsdepression.
13.45 - 14.00: Kaffepaus
14.00 - 15.30: Föreläsning: Babyberöring - ett sätt att stärka tidigt föräldraskap.
15.30 - 15.45: Diskussion
15:45 -16.00:  Aktuellt från Folkhälsan och utvärdering av dagen
Folkhälsan bjuder på lunch & kaffe.
Välkommen med!

Kontaktinformation

Lärare

Liisa Jungar

Kursstart

23 sep