Baby- och familjesiminstruktörskurs, Vasa

18BS0100404

06.09.2019 - 27.10.2019


Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Mellanrummet
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Kursavgift: 310,00 €
Tid: Fredag 07:30-16:00
Lördag 08:30-16:00
Söndag 07:30-16:00
Lördag 07:30-16:00
Visa alla tidpunkter

Baby- och familjesiminstruktören introducerar den underbara vattenvärlden till familjerna, möjliggör mångsidiga och säkra upplevelser för barnet och får ta del av barnets och föräldrarnas nyfikenhet och glädje.
Som baby- och familjesiminstruktör får du träffa nya människor, ta del av barnens utveckling och familjernas vardag.

Jobbet passar bra för studeranden, föräldrar med småbarn och till alla som vill jobba med småbarnsfamiljer.

Kursen omfattar 50 timmar, vilket inkluderar praktiska övningar i simhallar där det ordnas babysim. Av deltagarna förväntas 100 procents närvaro.

Kursen arrangeras i Korsholm och Vasa och är tvådelad:
Del 1 6-8.9.2019
Del 2 26-27.10.2019
Mellan kursveckosluten gör deltagarna praktik på olika babysimställen som är av FSL godkända Säkra babysimställen.

För att delta i kursen måste du vara simlärare.
Anmälan till kursen är bindande.

Kursen ordnas i samarbete med Finlands Simundervisning- och Livräddningsförbund r.f.

Kontaktinformation

Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756

Bilagor

Kursprogram