Höstens verksamhet för närståendevårdare Österbotten

18S10017026

12.08.2024 - 12.08.2024

Anmälningstid: 26.06.2024 12:00 - Fortlöpande
Plats:
Adress: Hovrättsesplanaden 22, 65100 Vasa
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 08:00-17:00

Bästa närståendevårdare/anhörig-alla ni som har omsorg om en närstående!
Hösten 2024 erbjuder vi möjlighet till rekreation, sociala grupper, fysiska grupper, virtuella träffar, kurser, återkommande föreläsningar och en sluten Facebookgrupp.
Vissa delar av verksamheten såsom må-bra-dagar, semesterdagar och online verksamhet riktar sig både till dig som är närståendevårdare och till din omsorgstagare.

OBS! Klicka in dig på bifogad bilaga så ser du vår samlade information. Om du vill att vi kontaktar dig anmäl dig här så tar någon av oss kontakt.

Individuellt stöd erbjuds via våra erfarenhetsmentorer. De finns för dig!
De erbjuder sitt lyssnande öra både individuellt och i grupp. Att dela erfarenheter med andra som själv har upplevt närståendevård kan ge den extra kraften som vi så väl behöver.

Verksamheten riktar sig till alla närståendevårdare, oavsett om du har eller inte har ett närståendevårdsavtal. Verksamheten är också öppen för dig vars närstående har flyttat till ett annat boende.

För dig som har varit närståendevårdare och mist din nära erbjuds du möjlighet att delta i delar av verksamheten- hör av dig!

Frågor och anmälan via telefon fr.o.m. 12.8 till:
Pia Nabb tfn 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi
Anki Elvström tfn.050 466657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi

 

 Varmt välkommen med!

 

 

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Lärare

Pia Nabb

Bilagor

Höstens information om verksamhet för närståendevårdare Österbotten

Kursstart

12 aug