Anhörigträffar för närståendevårdare i Kristinestad

18S10017023

26.08.2024 - 11.11.2024

Anmälningstid: 21.06.2024 00:00 - Fortlöpande
Plats: HVC Kristinestad
Adress: Lappjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, 64100 Kristinestad
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 14:00-16:00
Dölj alla tidpunkter
Mån 26.08.2024 14:00-16:00
HVC Kristinestad
Mån 16.09.2024 14:00-16:00
Kristinestad
Mån 14.10.2024 14:00-16:00
HVC Kristinestad
Mån 11.11.2024 14:00-16:00
HVC Kristinestad

Bästa närståendevårdare/anhörige!

Kom med och träffa andra i liknande livssituation. Vi dricker kaffe, samtalar,
utbyter erfarenheter samt får information om det som är viktigt för oss.
Du behöver inte ha något närståendevårdsavtal för att delta.
Även du som har din närstående på ett annat boende är välkommen med. 

Tid och plats: Måndagar 26.8, 16.9, 14.10 och 11.11 kl. 14-16.00 vid HVC, Sjukhusbacken.

Ledare är Pia Nabb och Inga-Lene af Hällström.

Kaffeavgift: 3:e

Träffarna arrangeras av Folkhälsans Förbund i samarbete med, Kristinestads svenska församling.

VARMT VÄLKOMMEN MED!

 

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Bilagor

Anhörigträffar för närståendevårdare/anhöriga i Kristinestad

Kursstart

26 aug