8.10 kl 17:00-19:00: Stödtecken och symboler som stöd i vardagen (Lovisa)

18K20004016

08.10.2024 - 08.10.2024

Anmälningstid: 03.06.2024 07:00 - 03.10.2024 23:30
Plats: Övriga platser - Nyland -
Adress:
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 17:00-19:00

Har ni en familjemedlem som använder tecken och symboler som stöd i vardagen. Möter du i ditt arbete personer som drar nytta av visuellt stöd. Kom med på gruppträffar där vi varvar teori och lär oss/repeterar tecken för vardagligt bruk. Vi bekantar oss även med kommunikationskartor i syfte att underlätta kommunikation och övergångar i vardagen.

Träffarna ordnas i Lovisa. Närmare uppgifter om plats kommer senare.

Sandra Westerholm som är handledare i tecken ansvarar för stödteckendelen och Johan Palmén håller i symbolerna.

Vi träffas en gång under hösten,

Ingen avgift.

Kontaktinformation

Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi

Lärare

Johan Palmén

Sista anmälningsdag

03 okt

Kursstart

08 okt