26.8 kl 14:30-16:00 Infostund om Kommunikationsstigen (virtuell)

18K20004012

26.08.2024 - 26.08.2024

Anmälningstid: 03.06.2024 07:00 - Fortlöpande
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 14:30-16:00

Hösten 2019 presenterades den första versionen av Kommunikationsstigen. En grundtanke, med de fyra pärmar som då ingick i Kommunikationsstigen, var att stötta föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter att komma igång med symbolstöd och pekprat.

Kommunikationsstigen bestod då av fyra uppsättningar med symbolkartor där man efterhand som den kommunikativa förmågan utvecklas får tillgång till mera utbyggt ordförråd, via bildstöd med Widgitsymboler. Strukturen i de fyra pärmarna är densamma där nyckelsymboler alltid har samma placering på varje sida och det visuella stödet förstärks av färgmarkering på linjerna runt symbolerna. Alla pärmarna kan laddas ner och användas i Widgit Online eller InPrint 3, där det sedan kan redigeras och individanpassas. Den fjärde pärmen finns även tillgänglig som upplägg till Widgit Go.

Kommunikationsstigen har fått ett positivt mottagande och för ett par år sedan kom det önskemål om små justeringar i pärmarna 1-4, men också att det skulle vara bra med Kommunikationsstigen 5 - en ny mer avancerad pärm.

I april 2024 var det dags att lansera både de reviderade pärmarna samt Kommunikationsstigen 5. I den nya pärmen ingår några nya kartor. I pärm 4 och 5 ingår också kategorin "Naturen". Vidare finns det några nya tillägg.

Är du intresserad av att höra mera om Kommunikationsstigen? Anmäl dig till denna virtuella infostund.

En länk till infostunden skickas fredagen den 23.8

Kontaktinformation

Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi

Lärare

Johan Palmén

Kursstart

26 aug