Gruppledarutbildning- diskussionsledare för nyblivna pensionärer

18K20011002

10.09.2024 - 10.09.2024

Anmälningstid: 14.05.2024 10:00 - 03.09.2024 00:00
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 10:00-14:00

Vill du leda grupper för nyblivna pensionärer?
Kom då med på gruppledarutbildning. Vi riktar oss speciellt till dig som har varit pensionär en tid.

Utbildningen sker inom konceptet Tredje Åldern- frihet att forma tillvaron?

Datum: 10.9 kl.10-14
Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Glaskabinettet

Kursinnehåll: Vi bekantar oss med kursmaterialet som består av tre delar. Delarna lyfter frågor som berör välbefinnande, meningsfull tillvaro och nya möjligheter som pensionär. Vi funderar vidare kring gruppdynamik och gruppledarrollen.

Ledare är Lotta Böling, Röda Korset och Pia Nabb, Folkhälsan

Frågor och anmälan senast 3.9 till:
Pia Nabb, tfn. 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi
Lotta Böling, tfn. 040 148 9110, lotta.boling@redcross.fi

Utbildningen är kostnadsfri och din medverkan förbinder inte dig till fortsatt uppdrag.

Varmt välkommen med!

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Lärare

Pia Nabb

Sista anmälningsdag

03 sep

Kursstart

10 sep