Föreläsning Intressebevakningsfullmakt och vårdtestamente

18SS0005001

23.04.2024 - 23.04.2024

Anmälningstid: 18.03.2024 00:00 - 23.04.2024 08:00
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 18:00-19:30

VÄLKOMMEN MED BÄSTA
NÄRSTÅENDEVÅRDARE / ÖVRIGA
INTRESSERADE PÅ EN VIRTUELL FÖRELÄSNING

Vi erbjuder dig och andra intresserade olika föreläsning om
aktuella teman, för att underhålla och inspirera, för att informera
och för att erbjuda ny kunskap.
Föreläsning om Intressebevaknings fullmakt
och vårdtestamente.

Tid: 23.4.2024 kl. 18.00-19.30
Föreläsare: Advokat Sofia Sjöblom

Föreläsningarna sker virtuellt via programmet Zoom. Du kan
följa dem genom att anmäla dig till någon av nedanstående via
e-post eller telefon, för att få zoomlänken till föreläsningarna.
Önskar du mer information och/ eller hjälp i form av datastöd i
användande av programmet Zoom, vänligen ta kontakt:

Anmäl dig till:

Nina Hongell - Ekholm 050 430 6091 nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi

Kristina Björklund 050 435 0470 kristina.bjorklund@folkhalsan.fi

 
Kontaktinformation

Kristina Björklund
kristina.bjorklund@folkhalsan.fi
050-4350470

Lärare

Kristina Björklund, Nina Hongell-Ekholm

Bilagor

Föreläsning om Intressebevakningsfullmakt och vårdtestamente

Sista anmälningsdag

23 apr

Kursstart

23 apr