Nätverksträff för hälso- och socialvården i Jakobstad 17.4.2024

18U20004004

17.04.2024 - 17.04.2024

Anmälningstid: 01.01.2024 00:00 - 10.04.2024 00:00
Plats: Övriga platser - Österbotten - Optima
Adress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Tillgång: Det finns inte lediga platser
Tid: Onsdag 11:30-16:00

Våldets påverkan i familjen- SE-HÖRA-GÖRA
Resultaten i den senaste Hälsa i skolan rapporten (THL 2023) visar att Finlandssvenska barn upplever mer våld i familjen än finskspråkiga. Vi vet också att graviditeten är en av de farligaste tiderna för kvinnor i Finland.

  • Vad är våld och hur kan våldet se ut?
  • Hur ta till tals och vad gör jag då jag hör svaret?
  • Hur kan vi samarbeta och stöda varandra (över yrkesgränser) för att hjälpa familjer på bästa sätt?
  • Verktyg som finns och fungerar, vilka verktyg saknar du?

Syftet med nätverksträffen är att stöda det mångprofessionella samarbetet när det kommer till våldsfrågor och ge kunskap och verktyg för att hjälpa alla familjemedlemmar. Hur SER vi våldet? På vilket sätt HÖR vi personerna som upplevt våld? Och vad ska/bör vi GÖRA för att hjälpa dem som blivit utsatta? Under nätverksträffen varvar vi föreläsning med smågruppsdiskussion.

Som föreläsare fungerar familjeterapeut Maria Lindell, socialarbetare Britt-Helen Tuomela-Holti och forskare Saija Westerlund-Cook som är sakkunniga i familjearbete på Folkhälsan.

Program
11:30 Lunch
12:15 Inledning
12:30 Föreläsning och diskussion
14:00 Kaffemingel
14:30 Föreläsning fortsätter
16:00 Avslut 

Varmt välkommen med på nätverksträffen i Norra Österbotten! Denna gång träffas vi på Optima, utrymmet Västerö (Trädgårdsgatan 30). Lunchen bjuds på restaurang Yrkeskocken. 

Om du av en eller annan orsak behöver annullera ditt deltagande, kan du göra det kostnadsfritt fram till 10.4, därefter fakturerar vi 20€/person om du uteblir utan anmälan. Vi vill på detta sätt undvika onödigt matsvinn.

Folkhälsans Nätverksträffar för hälso- och socialvården:
Nätverket riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer). Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig något aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 

Kontaktinformation

Britt-Helen Tuomela-Holti
britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi
044-7881073

Lärare

Britt-Helen Tuomela-Holti

Sista anmälningsdag

10 apr

Kursstart

17 apr