Anhörigträff i Kronoby

18S10017006

19.01.2024 - 31.05.2024

Anmälningstid: 01.01.2024 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset i Kronoby - Folkhälsanhuset i Kronoby
Adress: Herbertsgränd 7D, 68500 Kronoby
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 6,00 €
Tid: Fredag 12:00-14:30
Visa alla tidpunkter

Bästa närståendevårdare och vårdtagare!

Nu finns det möjlighet att träffa andra i liknande livssituation. Vi träffas för lunch vid Herberts Hus med start fredagen den 19.1 kl 12. Efteråt lättsamt program, diskussion, gemenskap och kaffe. 

Ledare för träffen är Anki Elvström och Minna Annala

Du behöver inte ha något närståendevårdsavtal för att delta i träffen.

Kontaktinformation

Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657

Bilagor

Anhörigträff för närståendevårdare tillsammans med anhörig

Kursstart

19 jan